Chhattisgarhi SMS

Sable Badiya CHHATTISGARIYA

I Love My Chhattisgarh

"Tor mor yari
jaise machisau kadi,
jaise rapa au kudari,
jaise doctor au bimari,
jaise raddi au kbadi,
jaise tetka au badi,
Samjhe Sangwari!..."